Onze Missie

Onze visie

Onze missie

Onze doel

onze visie

Wie zijn wij?

Een team waar je fitter en vrolijker van wordt

SportNation richt zich op het in beweging krijgen van verschillende
doelgroepen en het verschaffen van kennis over een gezonde
levensstijl. Dit doen ze door middel van workshops, activiteiten in
verschillende wijken in Amsterdam en het organiseren van
verschillende evenementen waar verbinding en talentontwikkeling
centraal staan.

SportNation streeft ernaar om doelmatige en hoogwaardige
begeleiding te bieden aan diverse doelgroepen, waaronder
kwetsbare groepen binnen de domeinen van jongerenwerk,
sport, voeding en lichamelijke activiteit. Deze begeleiding is
gericht op het bevorderen van bewustwording van individuele
talenten, het aanleren van creatieve vaardigheden, het
stimuleren van samenwerking en het ontwikkelen van andere
relevante competenties.

Parallel aan de begeleidingsactiviteiten organiseert SportNation
tevens sportevenementen. Het voornaamste doel van deze
evenementen is het tot stand brengen van verbindingen tussen
buurtbewoners en lokale initiatieven. Hiermee beoogt men een
gemeenschappelijkheid te creëren en individuen in staat te
stellen vertrouwd te raken met hun directe leefomgeving.

Doel

Het doel van SportNation is om verschillende doelgroepen op het gebied van beweging en voeding effectief en van hoge kwaliteit begeleiding te bieden om hen te helpen hun doelen te bereiken. Het verhogen van het bewustzijn bij gemeenschappen over het belang van sport en gezondheid is cruciaal voor ons. Het bevorderd ook sociale interactie en steun door het organiseren van evenementen.

Onze missie

SportNation zet zich in om diverse doelgroepen te ondersteunen bij het ontwikkelen van een gezonde en actieve levensstijl. We streven ernaar om uitstekende begeleiding te bieden op het gebied van beweging, met specifieke aandacht voor het jongerenwerk. Door het organiseren van evenementen en programma's willen we het gemeenschapsbewust zijn vergroten over het belang van sport, gezondheid en een gezonde leefstijl, terwijl we ook onderlinge steun en sociale interactie bevorderen.

Binnen onze missie hechten we grote waarde aan het inspireren en helpen van mensen van alle leeftijden en achtergronden, inclusief jongeren. Ons doel is om hen te motiveren en te begeleiden bij het bereiken van hun gezondheids- en welzijnsdoelen. Daarnaast streven we ernaar om in het jongerenwerk een positieve stempel te drukken door hen bewust te maken van het belang van een gezonde levensstijl.

We geloven dat een gezonde levensstijl niet alleen bijdraagt aan fysieke gezondheid, maar ook aan het welzijn en de gelukkigere samenleving als geheel. Door onze inzet in zowel sport als jongerenwerk willen we bijdragen aan het creëren van een gemeenschap waarin iedereen de middelen en ondersteuning heeft om een gezonder en gelukkiger leven te leiden.

Visie

Bij SportNation staat het bevorderen van een gezonde levensstijl centraal door diverse beweegprogramma's aan te bieden. Ons doel is om mensen van alle leeftijden te inspireren en aan te moedigen om actief te zijn, hun grenzen te verleggen en samen te bewegen.
Of je nu een beginner bent of een ervaren sporter, bij ons is er ruimte voor iedereen om op elk niveaudeel te nemen, en dit alles in een veilige omgeving in Nederland.

Wij streven ernaar dé kennispartner te worden op het gebied van gezonde levensstijl, waar bij we niet alleen de fysieke gezondheid, maar ook de mentale gezondheid centraal stellen. Dit bereiken we door een actieve en verbindende rol te spelen in het ontwikkelen van gezamenlijke programma's met onderwijs, (sport)verenigingen, eerstelijnszorg, maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten. Onze visie richt zich op het aanmoedigen van een gezondere levensstijl en het stimuleren van beweging als integraalonderdeel van het dagelijks leven, met speciale aandacht voor het bespreekbaar maken van en ondersteunen bij mentale gezondheid.

Door middel van onze programma's willen wij de dialoog openen en de verschillende doelgroepen helpen bij het bevorderen van zowel fysieke als mentale welzijn.

teamleden

Anass Driouach

Oprichter

Hicham

Sport&Jeugdbegeleider

Anass

Sport&Jeugdbegeleider

Amine

Sport&Jeugdbegeleider

Jihad

Sport&Jeugdbegeleider

Anssam

Anssam